الکسا

اصفهان مدرس - ابن سینا فروش زمین 176 متر

48 روز پیش
قیمت : 475,000,000تومان
قیمت هر متر : 2,698,864 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/2
مشاهده بازدید مجازی

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند منگوله دار

گزارش خرابی