الکسا

اردبیل شهرک کشاورز - شهرک مخابرات فروش زمین 180 متر

37 روز پیش
قیمت : 210,000,000تومان
قیمت هر متر : 1,166,667 تومان

تماس با مالک

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی

گزارش خرابی