الکسا

اردبیل شهرک کشاورز - شهرک مخابرات فروش زمین 60 متر

37 روز پیش
قیمت : 53,000,000تومان
قیمت هر متر : 883,333 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند وکالتی

گزارش خرابی