الکسا

بابل ایمن آباد فروش باغ 2000 متر

184 روز پیش
قیمت : 1,000,000,000تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

منقضی شد

1/2

جزئیات بیشتر

درخت میوهدرخت میوه دارد
نوع سندنوع سند قولنامه ای
نقشهنقشه مستطیل
حصارکشیحصارکشی دیوار
نوع کنتور آبنوع کنتور آب اختصاصی
نوع کنتور برقنوع کنتور برق اختصاصی
نوع کنتور گازنوع کنتور گاز اختصاصی

توضیحات بیشتر

این باغ در جاده جدیدآمل به بابل قراردارد.

گزارش خرابی