الکسا

شیراز سفیر جنوبی - سراج فروش زمین 700 متر

140 روز پیش
قیمت : 2,800,000,000تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

منقضی شد

1/5

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی

گزارش خرابی