الکسا

کرمان خورشید فروش زمین 274 متر

136 روز پیش
قیمت : 430,000,000تومان
قیمت هر متر : 1,569,343 تومان

منقضی شد

1/3

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی
نوع کنتور آبنوع کنتور آب امتیاز
نوع کنتور برقنوع کنتور برق امتیاز
نوع کنتور گازنوع کنتور گاز امتیاز

گزارش خرابی