الکسا

شیراز دینکان فروش باغ 800 متر

169 روز پیش
قیمت : 800,000,000تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

منقضی شد

1/3

جزئیات بیشتر

درخت میوهدرخت میوه دارد
نوع سندنوع سند سیم سربی
نوع کنتور آبنوع کنتور آب امتیاز

گزارش خرابی