الکسا

مشهد توس - آزادی فروش باغ 2100 متر

137 روز پیش
قیمت : 158,000,000تومان
قیمت هر متر : 75,238 تومان

منقضی شد

1/2

جزئیات بیشتر

درخت میوهدرخت میوه
نوع سندنوع سند شخصی
حصارکشیحصارکشی دیوار
نوع کنتور آبنوع کنتور آب اختصاصی

گزارش خرابی