الکسا

مشهد طلاب - طبرسی جنوبی - تلگرد فروش زمین 120 متر

139 روز پیش
قیمت : 240,000,000تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

منقضی شد

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند شخصی

گزارش خرابی