الکسا

اردبیل هاشم آباد - جمشید آباد - شهرک رازی فروش زمین 10000 متر

138 روز پیش
قیمت : 200,000,000تومان
قیمت هر متر : 20,000 تومان

منقضی شد

1/4

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند وکالتی

گزارش خرابی