الکسا

کرمان ابوذر شمالی - مالک اشتر شمالی فروش زمین 200 متر

213 روز پیش
قیمت : 480,000,000تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

منقضی شد

1/4

جزئیات بیشتر

جواز ساختجواز ساخت دارد
نوع سندنوع سند منگوله دار
نوع کنتور آبنوع کنتور آب امتیاز
نوع کنتور برقنوع کنتور برق امتیاز
نوع کنتور گازنوع کنتور گاز امتیاز

توضیحات بیشتر

ملک کلنگی می باشد.

گزارش خرابی