الکسا

اردبیل شهرک حافظ - شهرک نیستان - کارشناسان فروش زمین 200 متر

41 روز پیش
قیمت : 1,000,000,000تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/2

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی

گزارش خرابی