الکسا

کرمان وصال - بلوار حجاج فروش زمین 225 متر

215 روز پیش
قیمت : 230,000,000تومان
قیمت هر متر : 1,022,222 تومان

منقضی شد

1/2

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی

توضیحات بیشتر

ملک شش دنگ وقف می باشد.

گزارش خرابی