الکسا

کرمان جهاد فروش زمین 360 متر

216 روز پیش
قیمت : 750,000,000تومان
قیمت هر متر : 2,083,333 تومان

منقضی شد

1/3

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند منگوله دار
نوع کنتور آبنوع کنتور آب امتیاز
نوع کنتور برقنوع کنتور برق امتیاز
نوع کنتور گازنوع کنتور گاز امتیاز

توضیحات بیشتر

ملک کلنگی می باشد، دو دنگ ملک وقف می باشد.

گزارش خرابی