الکسا

زنجان کوی خرداد - نانوایان فروش زمین 160 متر

178 روز پیش
قیمت : 80,000,000تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

منقضی شد

1/1

جزئیات بیشتر

جواز ساختجواز ساخت دارد
نوع سندنوع سند تک برگی

گزارش خرابی