الکسا

کرمان همتی فر - پزشک فروش زمین 250 متر

117 روز پیش
قیمت : 250,000,000تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

منقضی شد

1/1
مشاهده بازدید مجازی

جزئیات بیشتر

جواز ساختجواز ساخت
نوع سندنوع سند اوقافی

گزارش خرابی