الکسا

اردبیل شهرک کشاورز - شهرک مخابرات فروش زمین 60 متر

31 روز پیش
قیمت : 47,000,000تومان
قیمت هر متر : 783,333 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی

توضیحات بیشتر

قطعه 713

گزارش خرابی