الکسا

چالوس کیاکلا فروش زمین 500 متر

144 روز پیش
قیمت : 625,000,000تومان
قیمت هر متر : 1,250,000 تومان

منقضی شد

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی
نقشهنقشه مستطیل
نوع کنتور آبنوع کنتور آب امتیاز
نوع کنتور برقنوع کنتور برق امتیاز
نوع کنتور گازنوع کنتور گاز امتیاز

توضیحات بیشتر

سند دار 2 کله امتیازات آب و برق و گاز در زمین می باشد

گزارش خرابی