الکسا

آمل سعادت آباد فروش باغ 5000 متر

85 روز پیش
قیمت : 3,750,000,000تومان
قیمت هر متر : 750,000 تومان

منقضی شد

1/1

جزئیات بیشتر

درخت میوهدرخت میوه
نوع سندنوع سند تک برگی
نوع کنتور آبنوع کنتور آب اختصاصی
نوع کنتور برقنوع کنتور برق اختصاصی
نوع کنتور گازنوع کنتور گاز اختصاصی

گزارش خرابی