الکسا

شیراز وزیر آباد - خلیج فارس فروش زمین 720 متر

144 روز پیش
قیمت : 129,600,000تومان
قیمت هر متر : 180,000 تومان

منقضی شد

1/4

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند قولنامه ای

گزارش خرابی