الکسا

چالوس کیاکلا فروش زمین 460 متر

113 روز پیش
قیمت : 644,000,000تومان
قیمت هر متر : 1,400,000 تومان

منقضی شد

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی
نقشهنقشه مستطیل
نوع کنتور آبنوع کنتور آب امتیاز
نوع کنتور برقنوع کنتور برق امتیاز
نوع کنتور گازنوع کنتور گاز امتیاز

گزارش خرابی