الکسا

چالوس فرج آباد فروش زمین 1438 متر

113 روز پیش
قیمت : 1,600,000,000تومان
قیمت هر متر : 1,112,656 تومان

منقضی شد

1/2

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی
نقشهنقشه مستطیل
حصارکشیحصارکشی دیوار
نوع کنتور آبنوع کنتور آب امتیاز
نوع کنتور برقنوع کنتور برق امتیاز
نوع کنتور گازنوع کنتور گاز امتیاز

گزارش خرابی