الکسا

شیراز وزیر آباد - خلیج فارس فروش زمین 220 متر

145 روز پیش
قیمت : 39,600,000تومان
قیمت هر متر : 180,000 تومان

منقضی شد

1/3

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند قولنامه ای

گزارش خرابی