الکسا

تبریز اتوبان پاسداران به سمت تهران اجاره مغازه 37 متر

115 روز پیش
ودیعه : 12,000,000تومان
اجاره : 1,200,000تومان
قیمت هر متر : 1,405,405 تومان
سن بنا : 1
واقع در طبقه : 1
تعداد طبقات : 1
تعداد واحد در طبقه : 1
تعداد کل واحدها : 1
تخلیه

منقضی شد

1/2

جزئیات بیشتر

کفپوشکفپوش سرامیک

گزارش خرابی

املاک مشابه در این محدوده

215 متر انبار | اتوبان پاسداران به سمت تهران
اجاره
215 متر انباراتوبان پاسداران به سمت تهران

ودیعه: 20,000,000 تومان

اجاره: 2,200,000 تومان

200 متر انبار | اتوبان پاسداران به سمت تهران
اجاره
200 متر انباراتوبان پاسداران به سمت تهران

ودیعه: 15,000,000 تومان

اجاره: 6,000,000 تومان

2100 متر انبار | اتوبان پاسداران به سمت تهران
اجاره
2100 متر انباراتوبان پاسداران به سمت تهران

ودیعه: 50,000,000 تومان

اجاره: 7,000,000 تومان

450 متر مغازه | اتوبان پاسداران به سمت تهران
اجاره
450 متر مغازهاتوبان پاسداران به سمت تهران

ودیعه: 50,000,000 تومان

اجاره: 10,000,000 تومان

150 متر انبار | اتوبان پاسداران به سمت تهران
اجاره
150 متر انباراتوبان پاسداران به سمت تهران

ودیعه: 10,000,000 تومان

اجاره: 1,500,000 تومان

700 متر کارخانه | اتوبان پاسداران به سمت تهران
اجاره
700 متر کارخانهاتوبان پاسداران به سمت تهران

ودیعه: 500,000,000 تومان

اجاره: 50,000,000 تومان

1500 متر موقعیت اداری | اتوبان پاسداران به سمت تهران
اجاره
1500 متر موقعیت اداریاتوبان پاسداران به سمت تهران

ودیعه: 30,000,000 تومان

اجاره: 6,000,000 تومان

51 متر مغازه | اتوبان پاسداران به سمت تهران
اجاره
51 متر مغازهاتوبان پاسداران به سمت تهران

ودیعه: 10,000,000 تومان

اجاره: 1,000,000 تومان

300 متر انبار | اتوبان پاسداران به سمت تهران
اجاره
300 متر انباراتوبان پاسداران به سمت تهران

ودیعه: 25,000,000 تومان

اجاره: 3,000,000 تومان

150 متر انبار | اتوبان پاسداران به سمت تهران
اجاره
150 متر انباراتوبان پاسداران به سمت تهران

ودیعه: 10,000,000 تومان

اجاره: 2,000,000 تومان