الکسا

اردبیل عطایی - شهرک نادری فروش زمین 201 متر

148 روز پیش
قیمت : 4,000,000,000تومان
قیمت هر متر : 19,900,498 تومان

منقضی شد

1/2

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی

گزارش خرابی