الکسا

قائم شهر ارطه فروش باغ 2009 متر

145 روز پیش
قیمت : 440,000,000تومان
قیمت هر متر : 219,014 تومان

منقضی شد

1/2

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند منگوله دار
نقشهنقشه مستطیل
نوع کنتور آبنوع کنتور آب اختصاصی
نوع کنتور برقنوع کنتور برق اختصاصی
نوع کنتور گازنوع کنتور گاز اختصاصی

گزارش خرابی