الکسا

اصفهان کساره - رباط فروش زمین 200 متر

113 روز پیش
قیمت : 900,000,000تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

منقضی شد

1/3
مشاهده بازدید مجازی

جزئیات بیشتر

جواز ساختجواز ساخت
نوع سندنوع سند مشاع

گزارش خرابی