الکسا

مشهد جانباز - کوی امیر - فرامرز عباسی اجاره انبار 75 متر

112 روز پیش
ودیعه : 30,000,000تومان
اجاره : 300,000تومان
قیمت هر متر : 533,333 تومان
سن بنا : 26
مساحت زمین : 75
تعداد کل واحدها : 1

منقضی شد

1/2
گزارش خرابی

املاک مشابه در این محدوده

125 متر موقعیت اداری | جانباز - کوی امیر - فرامرز عباسی
اجاره
125 متر موقعیت اداریجانباز - کوی امیر - فرامرز عباسی

ودیعه: 10,000,000 تومان

اجاره: 2,000,000 تومان

75 متر مغازه | جانباز - کوی امیر - فرامرز عباسی
اجاره
75 متر مغازهجانباز - کوی امیر - فرامرز عباسی

ودیعه: 5,000,000 تومان

اجاره: 2,500,000 تومان

45 متر مغازه | جانباز - کوی امیر - فرامرز عباسی
اجاره
45 متر مغازهجانباز - کوی امیر - فرامرز عباسی

ودیعه: 10,000,000 تومان

اجاره: 1,050,000 تومان

55 متر موقعیت اداری | جانباز - کوی امیر - فرامرز عباسی
اجاره
55 متر موقعیت اداریجانباز - کوی امیر - فرامرز عباسی

ودیعه: 4,000,000 تومان

اجاره: 770,000 تومان

200 متر مغازه | جانباز - کوی امیر - فرامرز عباسی
اجاره
200 متر مغازهجانباز - کوی امیر - فرامرز عباسی

ودیعه: 20,000,000 تومان

اجاره: 3,500,000 تومان

30 متر مغازه | جانباز - کوی امیر - فرامرز عباسی
اجاره
30 متر مغازهجانباز - کوی امیر - فرامرز عباسی

ودیعه: 10,000,000 تومان

اجاره: 1,500,000 تومان

15 متر مغازه | جانباز - کوی امیر - فرامرز عباسی
اجاره
15 متر مغازهجانباز - کوی امیر - فرامرز عباسی

ودیعه: 30,000,000 تومان

اجاره: 100,000 تومان

11 متر مغازه | جانباز - کوی امیر - فرامرز عباسی
اجاره
11 متر مغازهجانباز - کوی امیر - فرامرز عباسی

ودیعه: 20,000,000 تومان

اجاره: 1,500,000 تومان

80 متر موقعیت اداری | جانباز - کوی امیر - فرامرز عباسی
اجاره
80 متر موقعیت اداریجانباز - کوی امیر - فرامرز عباسی

ودیعه: 120,000,000 تومان

اجاره: 0 تومان

15 متر مغازه | جانباز - کوی امیر - فرامرز عباسی
اجاره
15 متر مغازهجانباز - کوی امیر - فرامرز عباسی

ودیعه: 30,000,000 تومان

اجاره: 0 تومان