الکسا

مشهد آبکوه - مطهری جنوبی - بلوار مجد اجاره مغازه 50 متر

112 روز پیش
ودیعه : 20,000,000تومان
اجاره : 5,500,000تومان
قیمت هر متر : 4,066,667 تومان
سن بنا : 20
واقع در طبقه : 1
تعداد طبقات : 1
تعداد واحد در طبقه : 1
تعداد کل واحدها : 1

منقضی شد

1/2

جزئیات بیشتر

تلفنتلفن
کفپوشکفپوش سرامیک

گزارش خرابی

املاک مشابه در این محدوده

90 متر سند اداری | آبکوه - مطهری جنوبی - بلوار مجد
اجاره
90 متر سند اداریآبکوه - مطهری جنوبی - بلوار مجد

ودیعه: 50,000,000 تومان

اجاره: 1,000,000 تومان

160 متر مغازه | آبکوه - مطهری جنوبی - بلوار مجد
اجاره
160 متر مغازهآبکوه - مطهری جنوبی - بلوار مجد

ودیعه: 130,000,000 تومان

اجاره: 8,000,000 تومان

18 متر مغازه | آبکوه - مطهری جنوبی - بلوار مجد
اجاره
18 متر مغازهآبکوه - مطهری جنوبی - بلوار مجد

ودیعه: 10,000,000 تومان

اجاره: 1,300,000 تومان

100 متر مغازه | آبکوه - مطهری جنوبی - بلوار مجد
اجاره
100 متر مغازهآبکوه - مطهری جنوبی - بلوار مجد

ودیعه: 25,000,000 تومان

اجاره: 15,000,000 تومان

40 متر مغازه | آبکوه - مطهری جنوبی - بلوار مجد
اجاره
40 متر مغازهآبکوه - مطهری جنوبی - بلوار مجد

ودیعه: 10,000,000 تومان

اجاره: 2,500,000 تومان

10 متر مغازه | آبکوه - مطهری جنوبی - بلوار مجد
اجاره
10 متر مغازهآبکوه - مطهری جنوبی - بلوار مجد

ودیعه: 2,000,000 تومان

اجاره: 500,000 تومان

20 متر مغازه | آبکوه - مطهری جنوبی - بلوار مجد
اجاره
20 متر مغازهآبکوه - مطهری جنوبی - بلوار مجد

ودیعه: 4,000,000 تومان

اجاره: 800,000 تومان

20 متر مغازه | آبکوه - مطهری جنوبی - بلوار مجد
اجاره
20 متر مغازهآبکوه - مطهری جنوبی - بلوار مجد

ودیعه: 10,000,000 تومان

اجاره: 1,100,000 تومان

78 متر موقعیت اداری | آبکوه - مطهری جنوبی - بلوار مجد
اجاره
78 متر موقعیت اداریآبکوه - مطهری جنوبی - بلوار مجد

ودیعه: 0 تومان

اجاره: 2,000,000 تومان

250 متر مغازه | آبکوه - مطهری جنوبی - بلوار مجد
اجاره
250 متر مغازهآبکوه - مطهری جنوبی - بلوار مجد

ودیعه: 100,000,000 تومان

اجاره: 7,000,000 تومان