الکسا

اردبیل شهرک کشاورز - شهرک مخابرات فروش زمین 250 متر

37 روز پیش
قیمت : 750,000,000تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

تماس با مالک

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی

گزارش خرابی