الکسا

اردبیل شهرک کشاورز - شهرک مخابرات فروش زمین 260 متر

33 روز پیش
قیمت : 50,000,000تومان
قیمت هر متر : 192,308 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند وکالتی

گزارش خرابی