الکسا

مشهد گلبهار فروش زمین 5000 متر

27 روز پیش
قیمت : 260,000,000تومان
قیمت هر متر : 52,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی

توضیحات بیشتر

سند ملکی دفترچه ای ششدانگ کاربری مزروعی فاصله تا ساخت و ساز های گلبهار کمتر از یک کیلومتر زمین جانمایی شده است

گزارش خرابی