الکسا

آمل چلاو فروش زمین 209 متر

106 روز پیش
قیمت : 170,000,000تومان
قیمت هر متر : 813,397 تومان

منقضی شد

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی
نقشهنقشه مستطیل
نوع کنتور آبنوع کنتور آب امتیاز
نوع کنتور برقنوع کنتور برق اختصاصی
نوع کنتور گازنوع کنتور گاز اختصاصی

گزارش خرابی