الکسا

اردبیل عطایی - شهرک نادری فروش زمین 160 متر

104 روز پیش
قیمت : 20,000,000تومان
قیمت هر متر : 125,000 تومان

منقضی شد

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند وکالتی

گزارش خرابی