الکسا

اردبیل هاشم آباد - جمشید آباد - شهرک رازی فروش زمین 200 متر

14 روز پیش
قیمت : 180,000,000تومان
قیمت هر متر : 900,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی

گزارش خرابی