الکسا

شیراز وزیر آباد - خلیج فارس فروش زمین 200 متر

67 روز پیش
قیمت : 25,000,000تومان
قیمت هر متر : 125,000 تومان

منقضی شد

1/3

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند قولنامه ای

گزارش خرابی