الکسا

شیراز وزیر آباد - خلیج فارس فروش زمین 6000 متر

62 روز پیش
قیمت : 900,000,000تومان
قیمت هر متر : 150,000 تومان

منقضی شد

1/4

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند سیم سربی

گزارش خرابی