الکسا

اردبیل شهرک کشاورز - شهرک مخابرات فروش زمین 200 متر

27 روز پیش
قیمت : 50,000,000تومان
قیمت هر متر : 250,000 تومان

تماس با مالک

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند وکالتی

گزارش خرابی