الکسا

اردبیل شهرک کشاورز - شهرک مخابرات فروش زمین 200 متر

87 روز پیش
قیمت : 50,000,000تومان
قیمت هر متر : 250,000 تومان

منقضی شد

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند وکالتی

گزارش خرابی