الکسا

اردبیل شهرک کشاورز - شهرک مخابرات فروش زمین 120 متر

27 روز پیش
قیمت : 330,000,000تومان
قیمت هر متر : 2,750,000 تومان

تماس با مالک

1/2

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی

گزارش خرابی