الکسا

شیراز وزیر آباد - خلیج فارس فروش زمین 2700 متر

52 روز پیش
قیمت : 160,000,000تومان
قیمت هر متر : 59,259 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/2

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند سیم سربی

گزارش خرابی