الکسا

اردبیل عطایی - شهرک نادری فروش زمین 166 متر

92 روز پیش
قیمت : 440,000,000تومان
قیمت هر متر : 2,650,602 تومان

منقضی شد

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی

گزارش خرابی