الکسا

اردبیل ملا باشی - شهرک کارشناسان - شهرک ساحلی فروش زمین 500 متر

91 روز پیش
قیمت : 1,300,000تومان
قیمت هر متر : 2,600 تومان

منقضی شد

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند وکالتی

گزارش خرابی