الکسا

مشهد دندان پزشکان - فارغ التحصیلان - وکیل آباد اجاره مغازه 35 متر

57 روز پیش
ودیعه : 10,000,000تومان
اجاره : 1,500,000تومان
قیمت هر متر : 1,714,286 تومان
سن بنا : 7
واقع در طبقه : 1
تعداد طبقات : 1
تعداد واحد در طبقه : 1
تعداد کل واحدها : 1

منقضی شد

1/1

جزئیات بیشتر

نوع کنتور آبنوع کنتور آب اختصاصی
نوع کنتور برقنوع کنتور برق اختصاصی
نوع کنتور گازنوع کنتور گاز اختصاصی

گزارش خرابی

املاک مشابه در این محدوده

24 متر مغازه | دندان پزشکان - فارغ التحصیلان - وکیل آباد
اجاره
24 متر مغازهدندان پزشکان - فارغ التحصیلان - وکیل آباد

ودیعه: 10,000,000 تومان

اجاره: 1,200,000 تومان

150 متر مغازه | دندان پزشکان - فارغ التحصیلان - وکیل آباد
اجاره
150 متر مغازهدندان پزشکان - فارغ التحصیلان - وکیل آباد

ودیعه: 0 تومان

اجاره: 2,000,000 تومان

20 متر مغازه | دندان پزشکان - فارغ التحصیلان - وکیل آباد
اجاره
20 متر مغازهدندان پزشکان - فارغ التحصیلان - وکیل آباد

ودیعه: 50,000,000 تومان

اجاره: 0 تومان

75 متر مغازه | دندان پزشکان - فارغ التحصیلان - وکیل آباد
اجاره
75 متر مغازهدندان پزشکان - فارغ التحصیلان - وکیل آباد

ودیعه: 15,000,000 تومان

اجاره: 2,700,000 تومان

20 متر مغازه | دندان پزشکان - فارغ التحصیلان - وکیل آباد
اجاره
20 متر مغازهدندان پزشکان - فارغ التحصیلان - وکیل آباد

ودیعه: 10,000,000 تومان

اجاره: 900,000 تومان

16 متر مغازه | دندان پزشکان - فارغ التحصیلان - وکیل آباد
اجاره
16 متر مغازهدندان پزشکان - فارغ التحصیلان - وکیل آباد

ودیعه: 3,500,000 تومان

اجاره: 500,000 تومان

140 متر موقعیت اداری | دندان پزشکان - فارغ التحصیلان - وکیل آباد
اجاره
140 متر موقعیت اداریدندان پزشکان - فارغ التحصیلان - وکیل آباد

ودیعه: 10,000,000 تومان

اجاره: 2,500,000 تومان

127 متر موقعیت اداری | دندان پزشکان - فارغ التحصیلان - وکیل آباد
اجاره
127 متر موقعیت اداریدندان پزشکان - فارغ التحصیلان - وکیل آباد

ودیعه: 30,000,000 تومان

اجاره: 5,000,000 تومان

55 متر مغازه | دندان پزشکان - فارغ التحصیلان - وکیل آباد
اجاره
55 متر مغازهدندان پزشکان - فارغ التحصیلان - وکیل آباد

ودیعه: 5,000,000 تومان

اجاره: 900,000 تومان

42 متر مغازه | دندان پزشکان - فارغ التحصیلان - وکیل آباد
اجاره
42 متر مغازهدندان پزشکان - فارغ التحصیلان - وکیل آباد

ودیعه: 10,000,000 تومان

اجاره: 1,200,000 تومان