الکسا

تبریز خسروشاه فروش زمین 210 متر

58 روز پیش
قیمت : 74,000,000تومان
قیمت هر متر : 352,381 تومان

تماس با مالک

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی

گزارش خرابی