الکسا

کرمان میرزا رضای کرمانی - مادر فروش زمین 375 متر

34 روز پیش
قیمت : 420,000,000تومان
قیمت هر متر : 1,120,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/2
مشاهده بازدید مجازی

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی
حصارکشیحصارکشی دیوار
نوع کنتور آبنوع کنتور آب امتیاز
نوع کنتور برقنوع کنتور برق امتیاز
نوع کنتور گازنوع کنتور گاز امتیاز

توضیحات بیشتر

ملک کلنگی است.

گزارش خرابی