الکسا

مشهد طلاب - طبرسی جنوبی - تلگرد فروش زمین 500 متر

56 روز پیش
قیمت : 55,000,000تومان
قیمت هر متر : 110,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند اوقافی

گزارش خرابی