الکسا

کرج کردان فروش باغ 1050 متر

55 روز پیش
قیمت : 2,200,000,000تومان
قیمت هر متر : 2,095,238 تومان

تماس با مالک

1/6

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی

گزارش خرابی