الکسا

مشهد گلبهار فروش زمین 268 متر

55 روز پیش
قیمت : 150,000,000تومان
قیمت هر متر : 559,701 تومان

تماس با مالک

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند شخصی

گزارش خرابی