الکسا

اردبیل شهرک کشاورز - شهرک مخابرات فروش زمین 500 متر

53 روز پیش
قیمت : 8,000,000تومان
قیمت هر متر : 16,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند وکالتی

گزارش خرابی