الکسا

تبریز جاده صوفیان فروش باغ 1000 متر

54 روز پیش
قیمت : 100,000,000تومان
قیمت هر متر : 100,000 تومان

تماس با مالک

1/1

جزئیات بیشتر

درخت میوهدرخت میوه
جواز ساختجواز ساخت

گزارش خرابی